Oferta

Fotowoltaika - Poznań

Fotowoltaika - instalacje PV

Jedną z głównych działalności PowerOn jest projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych. Nasi specjaliści pomagają dobrać instalację na miarę potrzeb Twojej firmy, przygotowują wszelką niezbędną dokumentację i indywidualny projekt farmy fotowoltaicznej oraz w krótkim czasie budują całą instalację. Szkolimy, konsultujemy i serwisujemy, zapewniając pełną i profesjonalną obsługę klienta również po zakończeniu budowy elektrowni.

 

Fotowoltaika – energetyczna rewolucja

 Fotowoltaika zajmuje się przekształcaniem energii słonecznej w elektryczną, czyli wytwarzaniem w ogniwach fotowoltaicznych paneli słonecznych prądu elektrycznego. Ta stosunkowo nowa dziedzina przeżywa obecnie rozkwit, a liczba budowanych farm słonecznych stale rośnie. Rozwiązania stosowane w fotowoltaice pozwalają przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym na znaczne zwiększenie swoich zysków i oszczędności, a jednocześnie przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu przemysłu energetycznego na środowisko, gdyż prąd produkowany w procesach fotowoltaicznych jest naturalną, czystą energią pochodzącą w stu procentach z promieniowania słonecznego.

 

Instalacje i farmy fotowoltaiczne to mnóstwo korzyści

Wdrażanie rozwiązań fotowoltaicznych przynosi firmom wiele korzyści finansowych i wizerunkowych, a środowisku — ekologicznych. Dzięki instalacji systemu fotowoltaicznego:

 • uniezależnisz się od rosnących cen prądu;
 • znacznie zaoszczędzisz na rachunkach za prąd;
 • odpiszesz koszty instalacji systemu fotowoltaicznego poniżej 50 000 € od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w danym roku;
 • pozostałe koszty inwestycji zwrócą się w najbliższym sezonie letnim, kiedy produkcja energii jest największa;
 • zarobisz na zagospodarowaniu dotychczas niewykorzystanych dachów i gruntów, na których zainstalujemy system;
 • zabezpieczysz się przed awariami u zewnętrznych dostawców energii;
 • poprawi się wizerunek Twojej firmy jako przyjaznej środowisku i świadomej, co przełoży się na pozytywne opinie i wzrost liczby klientów;
 • zaoszczędzisz na kosztach serwisowania i obsługi, gdyż farmy fotowoltaiczne są całkowicie bezobsługowe, bardzo proste w swej budowie i wysoce odporne na warunki atmosferyczne, co oznacza, że, prawidłowo zainstalowane, przez długie lata nie wymagają napraw ani wymiany urządzeń;
 • będziesz produkować czystą, przyjazną środowisku energię za pomocą całkowicie bezdźwięcznych instalacji.

 

Dla kogo przeznaczone są nasze usługi fotowoltaiczne?

Systemy fotowoltaiczne są bardzo opłacalnym rozwiązaniem zarówno dla prywatnych gospodarstw domowych, jak i dla firm, w tym przede wszystkim dla właścicieli:

 • gospodarstw rolnych, które mogą skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć podatek rolny;
 • przedsiębiorstw, które pragną zwiększyć swoje oszczędności i zyski i posiadają niezagospodarowane dachy, wiaty lub grunty;
 • firm, które znajdują się w okolicach, w których często dochodzi do awarii dostaw prądu.

 

Nasza specjalność – farmy fotowoltaiczne

Jedną z naszych usług w ramach fotowoltaiki jest projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych. Z roku na rok rośnie liczba świadomych przedsiębiorstw decydujących się na taką inwestycję. Niezależne elektrownie fotowoltaiczne są obecnie najbardziej wydajnym sposobem produkcji i gospodarowania energią naturalną.

 

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farma fotowoltaiczna to nowoczesna naziemna instalacja wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Taka elektrownia słoneczna to rozwiązanie przeznaczone dla firm i instytucji nastawionych na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej. Farma fotowoltaiczna osiąga moc w granicach od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Proces wytwarzania energii elektrycznej rozpoczyna się od kontaktu fotonów z krzemem w panelach słonecznych. Elektrony w krzemie wprawiane są wówczas w ruch produkując prąd. Wykorzystanie prądu wyprodukowanego w elektrowniach fotowoltaicznych możliwe jest dzięki falownikom, zwanym też inwerterami solarnymi. Umożliwiają one zmianę parametrów wytworzonej energii na powszechnie używane w istniejących sieciach elektrycznych.

 

Zakres usług, czyli jak wygląda budowa farmy fotowoltaicznej w PowerOn?

Budowa farmy fotowoltaicznej w PowerOn to proces kilkuetapowy, wymagający odpowiedniego przygotowania oraz czasu. Zwykle udaje nam się zamknąć wszystkie prace do kilkunastu tygodni, potem już tylko czekasz na zysk. Na cały proces składa się doradztwo w formie konsultacji, audyt powierzchni pod instalację, projektowanie, fachowa pomoc w przygotowywaniu całej dokumentacji i komunikacji z urzędami, zakup i dostawa materiałów, a wreszcie budowa instalacji, szkolenie i ewentualny serwis. Dowiedz się, co dokładnie wchodzi w zakres naszych usług i jak założyć farmę fotowoltaiczną z PowerOn.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Monitoring twojego systemu
 • Szybką pomoc w razie jakichkolwiek problemów
 • Gwarancję na panele słoneczne do 12 lat
 • Gwarancję na falowniki (inwertery) do 12 lat
 • Gwarancję na montaż 5 lat

 

Bezpłatne konsultacje

Współpracę rozpoczynamy od zbadania potrzeb naszego klienta. Doradzamy, jaki rodzaj i moc farmy fotowoltaicznej będą idealnej dla danej firmy, przedstawiamy nasz plan działania i odpowiadamy na pytania w sposób klarowny i transparentny.

 

Przeprowadzamy audyt gruntów i wybieramy idealną lokalizację

Elektrownia fotowoltaiczna wymaga doboru działki o odpowiedniej powierzchni, optymalnym nasłonecznieniu i jak najmniejszym stopniu zapylenia powietrza i zacienienia. Oceny przydatności działki pod elektrownię dokonujemy w ramach audytu elektrycznego. Jest on konieczny, aby trafnie oszacować oczekiwane zyski, szanse na zwrot kosztów i sensowność inwestycji. Oceniamy zdjęcie lokalne lub satelitarne lokalizacji pod inwestycję, wykonujemy wizję lokalną, analizujemy rozmieszczenie modułów i dobór paneli PV i dokonujemy analizy zacienienia.

 

Przygotowujemy projekt elektryczny i instrukcję współpracy ruchowej

Dalszym etapem projektowania farmy solarnej jest analiza techniczna i elektryczna optymalizacji pracy inwerterów oraz montażu instalacji. W oparciu o wyniki tej analizy wybieramy falownik, dzięki któremu elektrownia fotowoltaiczna będzie w stanie osiągnąć maksymalny uzysk. Dokonujemy analizy ekonomicznej i przygotowujemy kosztorys inwestycji. Na tym etapie opracowujemy całą dokumentację niezbędną do przyłączenia zakładu elektrycznego i określane są warunki tego przyłączenia. W efekcie projekt farmy uzyskuje warunki produkcji, przyłączenia i sprzedaży wyprodukowanej energii. Są one niezmienne na późniejszym etapie budowy farmy, dlatego tak ważne jest, aby zostały określone z największą dbałością i ostrożnością.

 

Przygotowujemy wniosek o koncesję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Na podstawie dokumentów, które można pobrać ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, sporządzamy wniosek o koncesję. Pozytywna odpowiedź Urzędu na taki wniosek to tak zwana promesa, czyli prawna obietnica udzielenia koncesji niezbędnej, aby budowa farmy fotowoltaicznej mogła ruszyć.

 

Dostarczamy materiały i urządzenia i przeprowadzamy montaż

Po uzyskaniu akceptacji warunków i promesy z Urzędu, rozpoczyna się budowa elektrowni fotowoltaicznej. Dostarczamy wszelkie niezbędne materiały i urządzenia, na przykład inwertery, konstrukcje stalowe czy kable, i rozpoczynamy instalację. Budowa i montaż przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów trwają maksymalnie kilka miesięcy w zależności od tego, jak duża ma być elektrownia.

 

Przygotowujemy dokumentację do Operatora Systemu Dystrybucji

W skład dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Operatora Systemu Dystrybucji wchodzą między innymi tytuł prawny do gruntu, plan sytuacyjny i schemat elektrowni fotowoltaicznej, opis parametrów technicznych urządzeń.

 

Uruchamiamy instalację

W końcu, gdy budowa farmy fotowoltaicznej dobiega końca, włączamy instalację i rozpoczyna się produkcja prądu. Zanim to się stanie, nasi certyfikowani specjaliści weryfikują poprawność montażu wszystkich elementów.

 

Doradzamy, jak dobrać odpowiednią instalację fotowoltaiczną

W ramach naszych usług dokonujemy wnikliwych konsultacji i analizy obrotu energią przez firmę klienta. Wiemy, jaka farma fotowoltaiczna pozwoli zmaksymalizować uzysk energii i zminimalizować koszty montażu.

 

Instalacje on-grid i off-grid – tłumaczymy i doradzamy, co się bardziej opłaca

PowerOn pełni usługi w zakresie montażu instalacji on-grid i off-grid, czyli dwóch rodzajów technologii fotowoltaicznych różniących się sposobem wykorzystywania wytworzonej energii. Stałe elementy konieczne do budowy każdej z tych instalacji to panel PV, inwerter (falownik) i zabezpieczenia.

 

Instalacje on-grid

Instalacje on-grid są podłączone do sieci elektrycznej, dzięki czemu możliwa jest sprzedaż nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci, a także korzystanie z zewnętrznych dostaw prądu w wyjątkowych sytuacjach, gdy panele nie zdołały wyprodukować wystarczającej jego ilości. Droższą alternatywą jest gromadzenie do późniejszego użytku nadprodukowanej energii w opcjonalnie montowanych akumulatorach. Do zbudowania instalacji on-grid potrzebne są panel fotowoltaiczny, falownik, liczniki energii wyprodukowanej i pobranej z sieci, przyłączenia do sieci i zabezpieczenia.

 

Instalacje off-grid

Instalacje off-grid są autonomiczne, czyli nie podłączone do sieci, co wiąże się z brakiem możliwości sprzedaży nadwyżek energii. W instalacjach tego typu konieczne są akumulatory, umożliwiające późniejsze wykorzystanie nadwyżek energii. Oprócz panelu fotowoltaicznego, akumulatora, inwertera i zabezpieczeń, instalacja off-grid wymaga również takich elementów jak regulator ładowania i obciążenie. Instalacje off-grid doradzamy właścicielom niewielkich obiektów, które zużywają niewielkie ilości energii, a także tym, dla których podłączenie do sieci wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami lub po prostu jest niemożliwe.

 

Dokonujemy dokładnej analizy potrzeb energetycznych klienta

Przy doborze odpowiedniej instalacji dla Twojej firmy kierujemy się stosunkiem energii, którą produkujesz, do energii, którą zużywasz. Ponieważ produkcja fotowoltaiczna prądu opłaca się najbardziej wtedy, gdy prąd ten zużywany jest od razu na własne potrzeby, a polskie prawo nakazuje sprzedaż wyprodukowanej nadwyżki prądu do Operatora Sieci Dystrybucji, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest dobór takiej instalacji, za pomocą której będziesz produkować nieco mniej energii niż zużywasz. Aby móc to oszacować, określamy Twój profil dobowego zużycia energii. Następnie uwzględniamy wiele innych czynników, takich jak stopień nasłonecznienia, ryzyko zacienienia, kąt, kierunek nachylenia i wielkość powierzchni pod instalację, stan pokrycia dachowego, i proponujemy najlepsze naszym zdaniem rozwiązanie.

 

Powiemy Ci, jak oszczędzić nawet 25% kosztów inwestycji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik prowadzący gospodarstwo i ponoszący wydatki na przebudowę i unowocześnienie budynków i urządzeń do produkcji roślinnej i hodowli zwierzęcej ma prawo skorzystać z ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny. Ulga ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja 25% nakładów inwestycyjnych (art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym).

 

Instalacje fotowoltaiczne PowerOn wykonuje w całej Polsce

Budujemy instalacje i farmy fotowoltaiczne w całej Polsce. Z roku na rok rośnie liczba naszych zadowolonych klientów, a tym samym ilość zdrowej energii. Jesteśmy dumni, że przyczyniamy się do Waszego rozwoju, a także do zielonej rewolucji, która czyni nasz świat zdrowszym i lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń. Poniżej przedstawiamy lokalizacje naszych instalacji.

 

Kompleksowe usługi PowerOn – czysty zysk i satysfakcja

Fotowoltaika i elektrownie słoneczne to przyszłość, która staje się teraźniejszością dzięki profesjonalnym i kompleksowym usługom PowerOn. Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie realizowania marzenia o zyskownej i ekologicznej inwestycji energetycznej, od konsultacji, przez projekt i załatwianie wszystkich formalności, aż po budowę elektrowni fotowoltaicznej i dalsze wsparcie w jej funkcjonowaniu. Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem, a doradzimy Ci, jakie rozwiązanie pozwoli Ci osiągnąć zyski i satysfakcję z kreowania energetycznie niezależnej i przyjaznej środowisku firmy.